Privacybeleid

www.vakantieappartementencds.com, www.vakantieappartementen-cds.com en www.vakantieappartementen-cds.com (hierna "Deze Site" genoemd) zijn privé-eigendom van Mandy Jansen-van Weess en Taco Jansen (hierna "De Host" genoemd) .
De Host behandelt persoonlijke informatie van gebruikers van Deze Site met respect en vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de wet en neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig en nauwkeurig wordt opgeslagen. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of ons gebruik van persoonlijke informatie.
Dit document bevat uitgebreide informatie over cookies en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien wanneer we nieuwe diensten toevoegen, of als reactie op wettelijke wijzigingen of commerciële ontwikkelingen. Wijzigingen in het privacybeleid zullen op Deze Site worden geplaatst.

Persoonlijke informatie gebruikt door De Host
Bij registratie, het verzenden van een aanvraag of het boeken van een vakantieappartement via Deze Site, zal persoonlijke informatie zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres worden opgeslagen in onze database omdat De Host belangrijke informatie moet doorgeven, zoals boekingsbevestiging, betalingsherinneringen en andere boekingsgerelateerde informatie.
Bij een bezoek aan of browsen op Deze Site wordt bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, welke browser wordt gebruikt en informatie over het besturingssysteem van de computer, de toepassingsversie, taalinstellingen en pagina's die aan gebruikers zijn getoond, verzameld.

Gebruik van persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie opgeslagen door De Host zal worden gebruikt voor de adequate werking van Deze Site en de geleverde service. Denk hierbij aan: boekingen, vragen, accountbeheer, marketingactiviteiten , betalingen, verzenden van communicatie, fraudedetectie en -preventie, analytische doeleinden.

Bescherming van persoonlijke gegevens
De Host gebruikt strikte beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen en openbaarmaking aan derden zonder toestemming van de gebruiker te voorkomen. Hiertoe worden de gegevensopslagapparaten bewaard in een beveiligde faciliteit met beperkte fysieke toegang en worden firewalls en andere maatregelen gebruikt om elektronische toegang te beperken. Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen gegeven aan De Host die de informatie nodig heeft om een specifieke taak uit te voeren. De Host zal de gegevens van de gebruiker veilig houden, dus samenwerking met onze beveiligingscontroles kan nodig zijn voordat informatie wordt vrijgegeven. Informatie wordt gedurende een redelijke termijn bewaard, of zo lang als wettelijk vereist. Betalingen via The Host worden gedaan via een externe, beveiligde, gecertificeerde betalingsprovider en slaat The Host niet de volledige creditcardgegevens op en is niet aansprakelijk voor fouten of verliezen bij betalingen of geldovermakingen.
Als onderdeel van Deze Site biedt de host een intern account genaamd Secure Inbox die directe schriftelijke communicatie tussen de gast en De Host mogelijk maakt. Om veiligheidsredenen heeft The Host een geautomatiseerd systeem dat alle communicatie screent op kwaadaardige of frauduleuze inhoud. Dat omvat spam en de beperking van bepaalde bestandstypen. Alle gevoelige informatie, zoals volledige creditcardnummers die voor fraude kunnen worden gebruikt, kan automatisch worden gemaskeerd om de veiligheid van zowel De Host als de gasten te waarborgen. Als communicatie met schadelijke inhoud wordt gedetecteerd, kan deze volledig worden geblokkeerd. Alle berichten die via de beveiligde inbox worden verzonden en ontvangen, worden door De Host opgeslagen. Voor zover toegestaan door de wet, zal er nooit communicatie worden doorgegeven aan een derde partij, behalve indien vereist door de wet.
De persoonlijke gegevens die zijn verstrekt voor de registratie van een account, evenals alle andere gegevens die tijdens de boeking kunnen worden verstrekt zijn opgenomen in een database die eigendom is van en wordt verwerkt door De Host. De aanvaarding van deze privacy voorwaarden impliceert de uitdrukkelijke toestemming voor de bedoelde gegevensverwerking.
Voor de uitoefening van de wettelijke rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen de gegevensverwerking moet een schriftelijk verzoek van de betrokkene worden verzonden aan De Host op het volgende e-mailadres info@holidayapartments-cds.com.
In het geval dat in overeenstemming met de commerciële relatie persoonlijke gegevens van derden aan De Host zouden worden meegedeeld, garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om dergelijke gegevens mee te delen en dat hij de betrokkene de relevante informatie met betrekking tot zijn communicatie in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor elke inbreuk of boete die aan De Host zou kunnen worden opgelegd en zou hij deze in dit opzicht schadeloos kunnen stellen en vrijwaren.

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens
In overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening (2016/679) van het Europees Parlement en van de Raad (27 april 2016), betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens alsook alle andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (hierna AVG). Wij informeren u dat alle persoonlijke gegevens die door gebruikers via Deze Site worden verstrekt, worden behandeld onder de verantwoordelijkheid van De Host.

Ontvangers
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden.
Afhankelijk van het doel in kwestie, worden verzamelde persoonsgegevens gecategoriseerd als een vorm van persoonlijke identificatie. Deze gegevens kunnen de vorm hebben van uw naam, achternaam, nationaliteit, identiteitsbewijsnummer of paspoort, maar ook persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, geslacht, contactgegevens, telefoonnummer, postadres en e-mailadres. Al deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld, met toepassing van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, vereist door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. De Host zal deze persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij hij hiertoe verplicht is voor wettelijke of gerechtelijke doeleinden of als de communicatie van deze gegevens noodzakelijk is in verband met het doel van de behandeling zelf.

Rechten van de persoon van wie de persoonsgegevens zijn
Met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens, kan de eigenaar van deze gegevens zijn recht uitoefenen op toegang, rectificatie, verzoeken om verwijdering, verzet, beperking of intrekking van toestemming, onder andere opties die worden geboden onder de voorschriften van de AVG. Dit kan door een e-mail te sturen naar het volgende adres, info@holidayapartments-cds.com, met wat u vraagt over de behandeling van uw persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met de behandeling van uw persoonlijke gegevens, kunt u een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming AEPD (www.aepd.es).

Wijziging van het privacybeleid en behandeling van persoonsgegevens
De Host behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of bij te werken. Daarom wordt de gebruiker geadviseerd om het cookiebeleid elke keer dat hij de website bezoekt of periodiek aandachtig te lezen om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste en meest bijgewerkte versie van dit beleid.

Gebruik van cookies
Deze Site maakt gebruik van cookies zodat de gebruikers van deze site op verschillende pagina's kunnen worden herkend, en ook ervoor zorgen dat de keuzes van de gebruiker worden onthouden. Er worden ook cookies gebruikt om de aanmeldingsprocedure te vereenvoudigen en het gebruik bij te houden.